Holdsugár Alapítvány a sebezhető gyermekekért

A SZERVEZET ELNEVEZÉSE Holdsugár Alapítvány a sebezhető gyermekekért
SZÉKHELY CORVIN MÁTYÁS u.9, 24000 SZABADKA
TELEFON 024/553-106, 024/556-891
EMAIL savezsd@tippnet.rs
WEB www.mesecina.subotica.net
A SZERVEZET ELNÖKE Kiš Deže, Jožef Domorad
RÖVID LEÍRÁS A SZERVEZETRŐL

A Klub 21 – Pozitív Kommunikációért Egyesület, a Holdsugár Alapítvány alapítója 2005-ben a belgrádi BCIF, majd a washingtoni GFC támogatásával dolgozta ki és hozta létre Holdsugár Program projektjét, melynek keretében családi hátterük tekintetében hátrányos helyzetű és személyiségük fejlődésében veszélyeztetett gyermekek ill. fiatalok részére szabadidős tevékenységeket szervez, az un. Holdsugár Klubokban. Az esti/éjszakai nyitott, ingyenes és részben szociális szolgáltatásokat is nyújtó klubokban különböző sportolási, művelődési és rekreációs programok köré gyűlnek össze a gyermekek és a fiatalok, de számos klubon kívül szervezett program köré is. A Holdsugár Program 2006-ban elnyerte a belgrádi Jefferson Institute fődíját, mint az év legeredményesebb helyi társadalmi kezdeményezése. Az elmúlt években Szabadkén létesített tíz, és Szerbiában, az Alapítvány támogatásával létrehozott hat Holdsugár klub alátámasztotta a klubok létjogosultságát a társadalomban, valamint azt is, hogy a Klub 21 Egyesület számos tekintetben a közösségért elv alapján működik, és tevékenysége során jelentős hangsúlyt fektetett az emberi, a társadalmi és az anyagi tőke létrehozására, fejlesztésére és felhasználására. Mindezzel joggal vált alkalmassá egy közösségi alapítvány létrehozására (Community Foundation).

Az Alapítvány tevékenységének fő elvei:

 • Közhasznúság és önkéntesség
 • Nyíltság és hozzáférhetőség
 • Egyenlőség, és a másság elfogadása
 • Politikai függetlenség
 • Áttekinthetőség és hitelesség
 • Gazdaságos és felelősségteljes gazdálkodás
 • Az érdekellentét-mentesség

Feladataink

 • Tőke előteremtő kampányok szervezése
 • A helyi (városi) közösségi összefogásra építve, valamint a kapcsolatok regionálisés országos kiszélesítésével az Alapítvány szellemiségének fokozatos kiterjesztése átfogó hálózat- és intézményrendszer kiépítése útján
 • A helyi adományozás (filantrópia) serkentése
 • A vállalatok és intézmények társadalmi felelősségvállalásának serkentése
 • Hozzájárulás a civil szféra fejlődéséhez
PARTNERSÉG VAGY TAGSÁG MÁS SZÖVETSÉGEKBEN, INTÉZMÉNYEKBEN

A Holdsugár Alapítvány küldetése olyan innovatív civil kezdeményezések támogatása, amelyek prevenciós vagy integrációs célú programokat valósítanak meg, és amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű és fejlődésükben veszélyeztetett gyermekek ill. fiatalok életminőségének javulásához. Alapítványunk szakmai és anyagi segítséget nyújt a civil szervezeteknek céljaik megvalósulása és továbbfejlesztése érdekében. Felkutatja, megszerzi és közvetíti a pályázók felé azokat a pénzügyi forrásokat, illetve forrásteremtő módszereket, amelyek segítségével a projektek megvalósulhatnak.